ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - بیاتات

بیانات امام خامنه ایk در دیدار با مسؤولین ستاد بازسازی عتبات عالیاتستاد بازسازی عتبات عایات استان مرکزی

خدا ان شاءالله به شما اجر بدهد. کار بسیار خوبی است. این هدف هایی که ذکر کردید دانه دانه ی آنها معنادار و دارای مغز و کاملاٌ درست است. ان شاءالله که همه تان موفق باشید. بنده لازم است از همه ی شماها چه آن مجموعه ی سیاست گذار چه مجموعه ستاد بازسازی و چه یکایک کسانی که با زحمت با عشق می روند آنجا و مدت ها می مانند و کارهای با ارزش و دشوار را غالباٌ بدون چشم داشت مادی انجام می دهند از همه شماها و از همه آنها تشکر کنم سلام ما را هم به یکایک آن برادران و خواهران برسانید و بگویید خوش به حالتان کارخیلی با ارزشی را دارید انجام می دهید.

ستاد بازسازی عتبات عایات استان مرکزی