ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - درباره ما

معرفی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزیعتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافتند بلکه بر اثر سیاست های سوء در حال تخریب بودند. با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور عاشقان و مشتاقان زیارت اهل بیت علیهم السلام ، به همت جمعی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام و متخصصین و معتمدین و خیرین، با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ستاد بازسازی عتبات عالیات و پشتیبانی عراق در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردید .
کلیات: نوع فعالیت ستاد، غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی است و حوزه فعالیت آن بین المللی است و مدت فعالیت، از تاریخ تأسیس نامحدود است. مرکز اصلی آن درتهران می باشد.
موضوع فعالیت ستاد، بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیتهای انسان دوستانه می باشد .
منابع مالی و دارایی های ستاد از طریق قبول کمک های مالی داوطلبانه از سازمان های دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص خیّر و عاشقان بازسازی حرمهای مطهر تأمین می شود .


معرفی پرسنل ستاد


ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مسئول واحد خواهران


اعظم محمدی

مسئولیت ها:

✔ شرح وظایف مسئول واحد خواهران

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مسئول امور شهرستانها و اعزام


مجتبی حسین آبادی

مسئولیت ها:

✔ شهر وظایف مسئول امور شهرستانها و اعزام

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مدیر فرهنگی و روابط عمومی


امیر سلیمانی

مسئولیت ها:

✔ شرح وظایف مدیریت فرهنگی و ورابط عمومی

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مسئول امور روحانیون


محمد هاشم مرادی

مسئولیت ها:

✔ ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند.که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند.
که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند.
که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند.
که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مدیریت مالی و اداری


محمد اسماعیل محمدی

مسئولیت ها:

✔ شرح وظایف مدیر مالی و اداری

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

مدیر مالی


حسین نوازنی

مسئولیت ها:

✔ شرح وظایف مدیر مالی

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی

رئیس ستاد


خلیل نجفی نظام آبادی

مسئولیت ها:

✔ شرح وظایف رئیس ستاد