ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: تیر 22، 1398 10:04:30- اشتراک در سروش

این نشست با حضور مهندس نجفی نظام آبادی ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی و معاونین ستاد و مسئولین ستادهای اراک و زرندیه با حضور مهندس فخاری مدیر دفتر فنی هنری و صنعتی ستاد مرکز و مدیران پروژه این دو نیم ضریح برگزار شد

  در این جلسه در خصوص ضرورت اجرای دو نیم ضریح سرداب غیبت امام زمان (عج) مورد تبادل نظر شد.