ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: تیر 22، 1398 10:07:27- اشتراک در سروش

دیدار مهندس نجفی نظام آبادی ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی بهمراه معاونین با نماینده استان قدس رضوی جناب آقای مهندس بخشی

  در این دیدار در خصوص پیرامون فعالیتهای دوجانبه تبادل نظر شد