ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: شهریور 24، 1398 08:47:27- اشتراک در سروش   اشتراک در تلگرام

سخنرانی سرکار خانم محمدی مسئول واحد خواهران ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در سالن غدیر استانداری مرکزی

  در این مراسم مسئول واحد خواهران ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در خصوص پیرامون نقش زنان دراربعین حسینی ونحوه مشارکت سازمانها ، ادارات وتمامی دستگاههای سطح استان درتوسعه وساخت وساز حرمهای اهل بیت (ع)وچگونگی حضوربابصیرت بارعایت سیاستهاواصول حاکم برمراسم اربعین تاکید کردند.