ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: شهریور 31، 1398 10:27:52- اشتراک در سروش   اشتراک در تلگرام

اولین جلسه ستاد اربعین حسینی استان مرکزی با حضور مهندس نجفی نظام آبادی ریاست محترم ستاد بازسازی و معاونین ستاد در دفتر ستاد استان برگزار شد.

  ر این جلسه پیرامون فعالیت های صورت گرفته در خصوص هماهنگی بهتر موکبها بحث و تبادل نظر شد.