ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: بهمن 23، 1397 11:08:27- اشتراک در سروش

جلسه نهائی تامین سنگ مورد نیاز حرم امامین جوادین (ع) در شهر مقدس کاظمین توسط خیر گرامی جناب آقای بوعلی با حضور شوشتری مشاور عالی ریاست ستاد ، جناب آقای افضلی معاونت هماهنگی و جذب مشارکتهای مردمی ستاد و نجفی نظام آبادی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی بهمراه آقای زمانی نژاد در محل دفتر بانی برگزار گردید

  مقرر شد براساس اواویت های تعریف شده و توافقات صورت گرفته بین تولیت حرم مطهر و معاونت فنی و مهندسی ستاد سنگهای مورد نیاز توسط بانی محترم تهیه و بصورت تبرعی اهداء گردد.