ستاد عتبات عالیات استان مرکزی - اخبار استان

خبر استان  تاریخ نشر: فرودین 20، 1398 09:25:21- اشتراک در سروش

هموطنان گرامی جهت کمک به بازسازی مناطق سیل زده و حمایت از آسیب دیدگان

  هموطنان گرامی جهت کمک به بازسازی مناطق سیل زده و حمایت از آسیب دیدگان این حادثه از طریق شماره حساب بانک ملت ۵۹۴۰۴۰۴۰۲۱ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۰۹۸۱۹۲۸ بنام ستاد اربعین استان اقدام نمایند.